Staten är en byråkratisk organisation som är toppstyrd, trögrörlig och agerar efter tydligt definierade spelregler. Det gör den väl lämpad att hantera vissa typer av problem men dålig att hantera andra.

Dina och övriga medborgares liv är alldeles för komplexa för att staten på förhand ska kunna bestämma vad du bör och inte bör göra. Detsamma gäller många delar av samhället i övrigt. Ju mer komplext och snabbrörligt ett system är, desto mer flexibel och föränderlig behöver man vara för att verka inom det. Staten är varken flexibel eller föränderlig.

Gemensamma system som exempelvis vägar, broar, elnät, kommunikation, polis, försvar är väl lämpat för en statlig aktör att ansvara för. Det krävs förutsägbarhet, stabilitet och varaktighet i dessa system och hos den aktör som förvaltar dem.

Staten är lämpad för, och bör vara en möjliggörande faktor för att du ska kunna leva ditt liv som du själv vill. Den ska möjliggöra stabilitet i din vardag med pålitlig infrastruktur, se till att din omgivning är säker, stötta dig när du bli sjuk, och ge dig utrymme att leva ditt liv i frihet och säkerhet.

Staten ska däremot inte berätta för dig vad du ska göra med ditt liv, eller avkräva dig pengar som spenderas på saker du kanske inte alls bryr dig om, eller i värsta fall tycker är helt fel. Staten ska inte uppfostra dig, ska inte berätta för dig vad du ska tycka och tänka, eller övertyga dig om sin egen förträfflighet.

Medborgerlig Samling anser att Sverige behöver en liten, effektiv stat med fokus på kärnverksamhet, utan slösaktiga utsvävningar och symboliska satsningar. I Medborgerlig Samlings Sverige låter staten dig bestämma själv vad du ska göra med ditt liv och dina pengar.

Alla problem bör och kan inte lösas av politiker

Kommande evenemang