Under flera decennier har svensk narkotikapolitik byggt på förbud och bestraffning och bevisbördan för att dagens repressiva narkotikapolitik fungerar ligger rimligtvis på dem som påstår att den gör det. Medborgerlig Samling menar att den svenska linjen nått vägs ände och att det är dags att ta intryck av de länder som valt att avkriminalisera eget bruk.

Vi förespråkar en pragmatisk narkotikapolitik som syftar till skademinimering – det vill säga att människor som missbrukar narkotika ska hjälpas snarare än att straffas. Avkriminalisering av eget bruk skulle underlätta för missbrukare att söka vård, med lägre dödlighet som följd. Sverige har idag Europas högsta narkotikadödlighet; nästan fyra gånger högre än EU-genomsnittet.

Avkriminalisera eget bruk av narkotika

Kommande evenemang