Medborgerlig Samling vill verka för en avveckling av SR, SVT och UR. Vi vill även avveckla press- och mediestöden.

Offentlig finansiering av media innebär en explicit eller implicit politisk styrning som inte kan betraktas som önskvärd i ett fritt samhälle. Det finns heller ingen anledning att skattebetalare skall finansiera kulturella särintressen eller propaganda för uppfattningar som de inte alls delar. Sådana verksamheter bör istället söka sitt stöd direkt hos den allmänhet man vänder sig till, utan att få hjälp av statsmakten.

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Avveckla Public service

Kommande evenemang