Medborgerlig Samling vill se ett slöjförbud på för- och grundskolor i Uppsala kommun. Skolan har en mycket viktig roll i det sekulära och upplysta samhället och ska fungera som en frizon, fritt från förtryckande hedersnormer och klankultur.

Skyddet av barns rätt till ett liv utan religiöst eller kulturellt betingat förtryck är centralt för Medborgerlig Samling. Vi anser att bruket av slöjan huvudsakligen måste bekämpas genom att vi vinner värderingskampen inom vissa religiöst-etniska grupper. En del åtgärder ska därför införas som ett led i försvarandet av samhällets värderingar.

Inför slöjförbud i Uppsalas grundskolor

Kommande evenemang