Familjepolitik och integration hänger ihop. Ett system som bygger på omfattande bidragsgivning till barnfamiljer i form av barnbidrag, flerbarnstillägg och bostadsbidrag minskar drivkrafterna för att komma ut på arbetsmarknaden. Inom vissa invandrargrupper förblir i synnerhet kvinnorna hemma.

Medborgerlig Samling ser det som en given utgångspunkt att friska, arbetsföra människor ska försörja sig själva och sina familjer och vi vill därför på sikt minska bidragsdelen till barnfamiljer och växla över till skatteavdrag. Den ekonomiska effekten för alla barnfamiljer där åtminstone en i hushållet yrkesarbetar ska bli densamma. Flerbarnstillägget bör däremot avskaffas i närtid.

Slopa flerbarnstillägget

Kommande evenemang