EU måste återgå till ett i huvudsak mellanstatligt samarbete, där de flesta besluten fattas på den nationella nivån i medlemsländerna. Därmed kommer EU-parlamentet inte längre att behövas och kommer därför att kunna avvecklas.

Anpassat medlemskap, där länder kan välja att stå utanför vissa delar av EU-samarbetet, bör bli grundprincip för hela unionen. För Sveriges del bör vi stå utanför eurosamarbetet, men även Schengensamarbetet så länge unionens yttre gränser inte är säkrade.

Bryt utvecklingen mot en överstatlig federation
Bryt utvecklingen mot en överstatlig federation

Kommande evenemang