Alla verkar idag vara överens om att Sverige behöver fler poliser, men kommunerna måste också få de verktyg som krävs för att kunna garantera sina medborgares säkerhet. I dagsläget är kommunens enda möjlighet att anlita ordningsvakter som kan utföra vissa trygghetsskapande insatser.

Vi anser därför att kommuner ska ges möjlighet att anställa ordningspoliser med befogenheter som liknar vanliga polisers. Utöver att upprätthålla lag och ordning kan dessa poliser till exempel utreda så kallad mängdbrottslighet.

Läs mer här.

Anställ kommunala poliser
Anställ kommunala poliser

Kommande evenemang