Uppsala är en historisk stad och dess charm bör bevaras så långt det går. Den rivningsfrenesi som pågick för 50 år sedan och framåt har givit staden djupa sår. Det går att ändra på.

I London behålls gamla fasader och byggnaderna är moderna på insidan när det är färdigbyggt. I Tyskland och flera andra länder finns exempel på fasadändringar där fula och tråkiga fasader förändrats till att harmoniera med omgivningen. Varför inte i Uppsala?

Medborgerlig Samling vill att man ska…

• Anpassa offentliga byggnaders stil till ett mer klassiskt utseende för att bli en del av staden istället för monument utan respekt för omgivningen.
• Bygga nya offentliga byggnader utanför de historiska miljöerna om de nu måste ha ett ”modernt” uttryck.

Bilden visar Rådhuset i Uppsala (1883) och Stadshuset i Uppsala (2022).
Stationshuset i Uppsala (1866) och Resecentrum (2010).
Ett annat exempel är Universitetshuset (1887) och Segerstedthuset (2017)
Bygg vackra offentliga byggnader igen

Kommande evenemang