Medborgerlig Samling Uppsala är emot storskalig förtätning av Uppsala. Människors levnadsvillkor måste få gå före yteffektivitet och sterila gatumiljöer. Det gäller framför allt sydöstra staden som kan förväntas förskjuta Uppsalas centrum med sina mer än 50 000 invånare. Samtidigt måste vi spara på stadsnära skogsområden. Blodstensskogen och Lunsen är stadens lungor med ett aktivt fritidsliv och utrymme för avkoppling.

Behovet av bostäder ska tillgodoses genom försiktig och gradvis utbyggnad som ger möjlighet till korrigeringar av stadsplaneringen.

Försiktig utbyggnad av sydöstra Uppsala.
Försiktig utbyggnad av sydöstra Uppsala

Kommande evenemang