Svensk självförsörjningsförmåga är idag reducerad till ungefär 50 %. Det betyder att vi i kris eller konflikt inte kan klara mer än hälften av dagsbehovet. I verkligheten ligger vi praktiskt sett ännu sämre till eftersom det saknas lager för sådant som gör att det går att bedriva livsmedelsproduktion självständigt i landet. Efter en vecka med avskurna importvägar svälter Sverige.

Vårt land behöver lager, ökad produktion, lägre skatter på energi och en god balans mellan import och egen produktion för att minska beroendet av omvärlden i händelse av kris. Det krävs dessutom en förståelse för hur viktigt detta är. Idag saknas såväl förståelse som politisk vilja. Det är unikt i världen att sakna den insikten.

En kritisk produktionsfaktor för jordbruk är lämplig jordbruksmark. Medborgerlig Samling vill därför i största möjligaste mån undvika att bygga bostäder, industrilokaler eller infrastruktur på god åkermark i Uppsala kommun.

» Lokalpolitiskt program för Uppsala kommun (PDF)

Öka självförsörjningsgraden

Kommande evenemang