”När det gäller Försvarsmaktens val att anamma regnbågsflaggan och ”försvara” densamma, har jag följande invändningar.

1) Myndigheter ska inte ägna sig åt att driva opinion. Det är inte god användning av skattemedel att bekosta helsidesannonser i tidningar för att förklara trohet till en regnbågsflagga.

2) Flaggans innebörd har i Sverige helt klart kommit att förändras från att symbolisera HBT till att i stället stå för något slags allmän politisk korrekthet. Bilden och inte minst bildtexten är laddad med ett annat, mer specifikt och politiskt budskap än vad tillskyndarna av den här typen av PR låtsas om.

Försvarsmakten ska vara en myndighet och arbetsgivare som ger lika rättigheter och behandlar alla lika oavsett sexuell orientering, men det är en annan historia. Den fana som försvarsmakten ska hålla högt är den svenska flaggan och därutöver regementsflaggor.”

Ilan Sadé, partiledare Medborgerlig Samling

Ilan Sadé om Försvarsmaktens val att anamma regnbågsflaggan

Kommande evenemang