I ett fritt och jämlikt Sverige är det du som räknas, inte de etiketter som andra klistrar på dig. Det är din röst som ska höras och det är din förmåga som ska ge framgång. Människor ska inte delas upp i konstgjorda grupper eller ges olika rättigheter beroende på färg, form och födelseort.

Vår identitet ska vi bestämma själva, den ska inte klistras på oss. Vår frihet bygger på att vi alla bedöms efter samma måttstock, inte på att vi godtyckligt klassas som offer.

Medborgerlig Samling är svuren motståndare till den farsot som kallas ”politisk korrekthet”, ”woke” eller identitetspolitik.

Lika villkor i stället för identitetspolitik

Kommande evenemang