Medborgerlig Samling vill stärka medborgarnas demokratiska inflytande genom att införa rätten att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige.

En bred majoritet av Sveriges kommuner ger idag sina medborgare rätten att lämna medborgarförslag. Uppsala är inte en av dessa kommuner.

Inför möjlighet att lämna medborgarförslag

Kommande evenemang