Tjänstemannaansvar är en kärnfråga för Medborgerlig Samling. Pålitliga myndigheter och tjänstemän är en förutsättning för tillit i ett samhälle och en stat som fungerar. Den tilliten har under de senaste åren prövats allt oftare. Handläggningen som sker vid statliga och kommunala myndigheter utan personligt ansvar måste därför upphöra.

Myndighetschefen ska alltid ha ansvaret innan detta delegeras nedåt i organisationen. Syftet är inte att straffa felaktiga beslut, för dessa går att ändra och det offentliga ska utge generös kompensationsersättning. Avsikten är att komma åt ren försummelse, inkompetens och långsam handläggning.

Axel Oxensiterna tjänstemannaansvar
Utöka tjänstemannaansvaret

Kommande evenemang