En hörnsten i ett samhälle som försvarar mänskliga rättigheter är bekämpandet av förtryck som drabbar enskilda individer. Det är därför bekymmersamt att förtryck av både barn och vuxna idag är mycket omfattande i Sverige inom vissa grupper som upprätthåller hederskulturella normer.

Medborgerlig Samling menar att religiös och kulturell extremism, som till exempel hederskultur, är det största hindret för integration, varför vi ser det som nödvändigt att ge invandrade barn och vuxna en neutral och sekulär kontext i mötet med det offentliga.

Motverka hederskulturen

Kommande evenemang