Gatutiggeriet i Sverige har blivit ett permanent problem som för med sig människohandel, olovliga bosättningar, nedskräpning och allmän otrygghet. Därutöver är inte tiggeri en väg ur fattigdom och därför inte ett lämpligt sätt att försörja sig på i Sverige.

Tiggeri som företeelse medverkar i hög grad till att bevara de strukturer och destruktiva mönster som måste brytas inom gruppen och i hemländerna för att åstadkomma en nödvändig förändring mot förbättrade levnadsvillkor.

Tills dess ett nationellt förbud är på plats vill vi ha lokalt förbud i Uppsala.

Resecentrum Uppsala tiggeriförbud
Inför tiggeriförbud i Uppsala

Kommande evenemang