Medborgerlig Samling ser trossamfund som en del av civilsamhället som ska skötas av dess medlemmar utan statens inblandning i form av politiska partier och statliga bidrag. Medborgerlig Samling som politiskt parti ställer därför inte upp i kyrkovalet och uppmanar övriga politiska partier att också lämna kyrkan i fred. Mindre makt åt politiker ger mer frihet för individen.

Vi uppmanar politiker att lämna kyrkan i fred

Kommande evenemang