Medborgerlig Samling Uppsala läns årsmöte kommer att hållas onsdagen den 17 mars kl. 19.00. Mötet sker digitalt på Discord. Årsmöteshandlingar med instruktioner hur man ansluter till mötet har skickats ut till medlemmarna per mejl.

Eventuella frågor besvaras av styrelsen på uppsala@medborgerligsamling.se.

Årsmöte 17 mars

Kommande evenemang