Medborgerlig Samling vill stoppa den politisering av forskning och utbildning som riskerar att förvandla akademin från en plats för fritt och kritiskt sanningssökande till en plattform för politisk aktivism. Till exempel så har Vetenskapsrådet år 2018 fått instruktion från regeringen att verka för att köns- och genusperspektiv ska inkluderas i den forskning de finansierar, när så är tillämpligt.

Politisk styrning av detta slag hotar den akademiska friheten och bidrar till en kultur där forskare och universitetslärare inte vågar uttrycka sig fritt i rädsla för att utmana den rådande ordningen. Åsiktskorridorer och identitetspolitik hör inte hemma vid våra universitet och högskolor.

Skydda den akademiska friheten

Kommande evenemang