Studieförbundens historiska roll har varit att organisera fortbildning för medborgare som inte haft tillgång till en annan högre utbildning. Den som bläddrar igenom en kurskatalog idag kan däremot konstatera att studieförbunden numera främst är en organisationsform för bidragsfinansierad hobbyverksamhet för vuxna. I ABF:s kurskatalog kan man bland annat hitta ”Designa din egen trädgård” och ”Argentinsk tango med genuspedagogik”.

Riksrevisionens tidigare granskning av Folkbildningsrådet visar vidare på allvarliga problem, där statliga bidrag gått till annat än studieverksamhet eller där rent fusk förekommit.

Medborgerlig Samling vill generellt sett avveckla de offentliga bidragen till föreningar och samfund – det offentliga ska fokusera på kärnverksamheterna och hålla sig borta från finansieringen av vad som ofta är vuxna människors fritidsverksamhet. Undantag ska dock göras för barn- och ungdomsverksamhet samt idrottsrörelsen där det finns särskilda skäl för offentligt stöd.

Medborgare kan själva bestämma vilka verksamheter som de vill gynna ekonomiskt om avdragsrätt införs till den som ger privata bidrag till den ideella sektorn. Vidare ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) läggas ned. Våra kommuner ska också sluta med att ge studieförbunden kommunala föreningsbidrag.

Stoppa bidragen till studieförbunden

Kommande evenemang