Medborgerlig Samling säger absolut nej till EU-förslaget om Chat Control, som den svenska regeringen stödjer.

Chat Control är ett kontroversiellt förslag som ger myndigheter möjlighet att övervaka all privat kommunikation på nätet. Det är så långtgående att man bör ifrågasätta hur både EU-parlamentet, EU-kommissionen, nationella parlament och enskilda svenska partier har låtit förslaget lämna idéstadiet. Chat Control är en del i att förhindra exploatering av barn i sexuella syften på nätet. Att barn på nätet och i verkligheten utsätts för sexuella övergrepp är känt. Omfattningen är väsentligt större än vad många tror. Det finns all anledning att lyfta allvaret, omfattningen och skyddet av barn från sexuell exploatering på nätet. Men det löses inte genom att massövervaka all digital kommunikation av alla människor i Europa. De som EU-kommissionen vill komma åt befinner sig i regel inte ute på det öppna nätet och kommer kunna fortsatta oavsett.

Chat Control är en åtgärd som är missriktad, ogenomtänkt och farlig.

Dagens digitala övervakningssystem ihop med läckage till utländsk makt, artificiell intelligens och privata företag samlar redan ihop så mycket information – både online och i det fysiska livet – att riskerna behöver beaktas vid dessa förslag. Att bekämpa barnpornografi är viktigt – att inrätta en lokal myndighet som öppnar och läser igenom allas brev i grannskapet är varken funktionellt eller acceptabelt. Det är totalitärt.

Förslaget om Chat Control bör avvisas omedelbart.

Stoppa Chat Control

Kommande evenemang