Våra svenska riksdagspartier får idag mellan cirka 60 och 80 procent av sina inkomster från det offentligt finansierade partistödet. Det samlade partistödet från stat, regioner och kommuner uppgår idag till gott och väl över en miljard kronor årligen och detta är pengar som kommer direkt från skattebetalarna, oavsett vad de nu råkar tycka om de partier som får stödet. Bara i Uppsala kommun betalas det årligen ut närmare åtta miljoner kronor till de etablerade partierna – och det är politikerna själva som beslutar om storleken på sina egna föreningsbidrag.

Partistödet har sedan det infördes på 1960-talet inte bara misslyckats med att öka medborgarnas politiska engagemang utan även förstärkt professionaliseringen av politiken och ökat avståndet mellan politiker och medborgare. Stödet säkrar de etablerade partiernas fortsatta maktinnehav och snudd på omöjliggör för nya partier att göra sina röster hörda. Det politiska bidragsberoendet och symbiosen med statsmakten måste därför brytas. Ytterst handlar det om att medborgarna ska kunna vara med och påverka och att ha möjlighet att välja något annat än det befintliga.

Medborgerlig Samling vill bryta det politiska bidragsberoendet och fasa ut partistödet. Vår demokrati skulle tveklöst vitaliseras om den pengarullning som bär upp de gamla partiorganisationerna avbröts. Det är åter dags för partierna att gå till medborgarna och söka deras aktiva stöd.

Slopa partistödet

Kommande evenemang