Medborgerlig Samlings migrationspolitiska talesperson Staffan Gunnarson kommenterar partiledarnas fördömande av islamkritik:

”Det är direkt svagt att medvetet förväxla kritik mot religioner, vilken ofta är nödvändig och högst berättigad – samt en självklar del av såväl yttrande- som religionsfriheten – med avståndstagande till enskilda troende individer eller grupper. Troende och grupper vilka också de har sin självklara religionsfrihet.

På samma sätt kan en kommunist döma ut kapitalismen eller en liberal döma ut kommunismen – eller för den delen någon anse att SD är förkastliga – utan att detta behöver innebära hat eller hets mot människor. Jag har uttryckt mig nedsättande om all religion, vidskepelse, pseudovetenskap och nyandlighet sen jag gick i gymnasiet. I mitt tycke anser jag mig ha starkt fog för det. Detta med fullt bibehållen respekt för alla människors demokratiska fri- och rättigheter. Det finns ingen motsättning.

Man kan totalt döma ut marxismen, utan att på något sätt vilja inskränka folks politiska rättigheter. Dessa ting får inte sammanblandas. Eftersom vi allt för väl känner till att man i många muslimskt dominerade samhällen inte alls ”bejakar vårt fria och öppna samhälle”, så är det heller inte konstigt om människor kan vara rädda för ökat inflytande från islam – och muslimer – i Väst. Det måste man ha förståelse och respekt för och vara beredd att problematisera och diskutera.”

Staffan Gunnarson kommenterar partiledarnas fördömande av islamkritik

Kommande evenemang