Vi i Medborgerlig Samling vill ha en levande stadskärna där människor vill vistas. Därför är det viktigt att miljön inte blir mer steril när det byggs nytt, utan att det sker med respekt för befintlig bebyggelse.

Enligt förslag till ny detaljplan för kvarteret Ubbo får tre nya byggnader för hotell, utställningslokaler och tillfällig vistelse uppföras, med möjlighet till garage under mark. Planen tillåter även rivning av det så kallade brygghuset från 1700-talet.

Det område i Uppsala som sträcker sig från S:t Eriks torg till Uppsala slott och Botaniska trädgården utgör en unik kulturmiljö. Vi tycker att det är just avsaknaden av moderna fyrkantiga lådor som bidrar till denna miljö. Medborgerlig Samling vill därför i första hand bevara Odinslund som det är.

Om det överhuvudtaget ska byggas nytt så måste det ske med största respekt för närbelägna byggnader som Villa Anna och Helga Trefaldighets kyrka.

Detaljplan för kvarteret Ubbo: https://bygg.uppsala.se/globalassets/uppsala-vaxer/dokument/stadsplanering–utveckling/detaljplanering/samrad_granskning/detaljplan-for-kv-ubbo-granskning/3-planbeskrivningen-inkl-granskningslista.pdf

Lämna synpunkter på detaljplanen (senast 6 juli): https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/dialoger/detaljplan-for-del-av-kvarteret-ubbo—granskning/lamna-synpunkter-pa-detaljplan-for-del-av-kvarteret-ubbo—granskning/

Stoppa förfulningen av Odinslund

Kommande evenemang