Sverige har Europas högsta narkotikadödlighet per capita; en dödlighet som är cirka fyra gånger högre än det europeiska snittet. Så ska det naturligtvis inte behöva vara.

Under flera decennier har svensk narkotikapolitik byggt på förbud och bestraffning. Det uttalade syftet är att minska missbruket i samhället, men forskningen är tydlig om att förbudslinjen i narkotikapolitiken har nått vägs ände. Land efter land prövar nu, med goda resultat, olika former av avkriminalisering. De åtgärder som enligt forskning och erfarenheter från andra länder gör verklig nytta är skademinimerande insatser, som till exempel ökad tillgänglighet av motgift vid överdoser, sprutbytesprogram, säkra injektionsrum och substitutionsbehandlingar. Vid en avkriminalisering frigörs stora resurser som i stället kan riktas till just skademinimerande åtgärder och eftersatta delar av rättsväsendet.

Trots detta fortsätter Sveriges regering på samma spår och nu överväger man till och med att införa än mer repressiv lagstiftning på området. Bevisbördan för att svensk narkotikapolitik är effektiv ligger rimligtvis på dem som påstår det.

Övriga borgerliga partier är antingen tysta i frågan eller så föreslår de att utreda densamma. Vårt parti driver redan frågan att avkriminalisera eget bruk av narkotiska preparat. Detta visar på hur rätt Medborgerlig Samling ligger i tiden.

» Narkotikapolitiskt program för Medborgerlig Samling

Regeringens narkotikapolitik har nått vägs ände

Kommande evenemang