Fadime Sahindal från Uppsala var en av de första som lyfte frågan om hederskultur i Sverige och när hon år 2001 talade i riksdagen fick hon många att börja ana vidden av det fenomen som vi ställts inför. Ett par månader senare mördades hon av sin far. Idag lever omkring 250 000 personer i Sverige med hedersrelaterat våld och förtryck. De flesta av dem barn och ungdomar, särskilt flickor.

Hederskultur uppstår från religiösa och kulturella värdesystem som främjar kyskhet, oskuld och en reaktionär syn på sexualitet och kvinnokroppen. Hijab är en av hederskulturens tydligaste markörer och den påminner ständigt de flickor som bär den om att de inte har samma ställning i samhället som pojkar, att deras kroppar är syndiga och att det ligger på deras ansvar att skydda sig mot mäns sexualitet. Deras frihet är begränsad på ett sätt som vi som tar de västerländska värderingarna för givna knappt kan föreställa oss.

Medborgerlig Samling anser att vuxna kvinnor själva ska få bestämma om de ska bära slöja eller inte. Det kan däremot inte små flickor göra. Staten bör därför skydda dem från könsdiskriminering och värna deras fri- och rättigheter, även mot föräldrarna och släkten i övrigt om så krävs. Barns rätt att slippa religiöst eller kulturellt tvång väger tyngre än föräldrarnas rätt att påtvinga sina barn detsamma. Skolan har en central roll i det sekulära och upplysta samhället och den ska inte ställa upp på denna form av könsdiskriminering. Vi vill därför se ett slöjförbud i förskolor och grundskolor.

Inför slöjförbud i för- och grundskolan

Kommande evenemang