I en intervju i TV4 nyligen viftade Magdalena Andersson bort könsseparerade badtider med ”de här symbolfrågorna”. Det visar tydligt att svensk socialdemokrati inte förstår hur hederskultur fungerar. Mona Sahlin förstod det inte när hon tillsatte Masoud Kamali som särskild utredare i diskrimineringsfrågor 2004, Ann Linde begrep det inte när hon bar slöja när hon träffade den iranska presidenten Rouhani 2017 och Andersson gör det inte heller idag. Sveket mot de kvinnor som lever med hedersförtryck är närmast monumentalt.

Könssegregering i offentliga miljöer, som till exempel kaféer, skolor och badhus, ska motarbetas av samhället. Moralpoliser som agerar för att förhindra andra att utnyttja sina fulla rättigheter att klä sig, röra sig, umgås eller engagera sig hur de vill måste ses som de förövare de är. Badhusen är en av flera offentliga arenor där hedersnormer omsätts i praktiken. Medborgerlig Samling vill därför se ett stopp för könssegregerade badtider i kommunala anläggningar.

Stoppa könssegregerade badtider i kommunala anläggningar

Kommande evenemang