MED distrikt Uppsalas årsstämma äger rum söndagen den 17 mars kl. 14.00 på Heimdal, S:t Larsgatan 10, Uppsala. Stämman inleds med föredrag från Pia Rundkvist och Kai Rämö, båda kandidater för Medborgerlig Samling i EU-valet.

Anmälan till sker per mejl till uppsala@med.se. Ange för- och efternamn samt kommun vid anmälan. Betald medlemsavgift är en förutsättning för att utöva sin rösträtt på stämman.

Distriktsstämma 17 mars

Kommande evenemang