Efter nästan 45 års drift och 220 terawattimmar producerad el togs kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 ur drift för tre år sedan, den 31 december 2020. Nedstängd efter politisk kohandel mellan främst Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

En reaktor med en termisk effekt om 2 540 MW, motsvarande ungefär 881 MW, hade varje vindstilla vinterdag gjort underverk för elpriserna. Det fanns inga tekniska eller säkerhetsmässiga hinder för drift fram till 2036. Under den tiden hade vi i lugn och ro kunnat bygga en ersättningsreaktor. Ett projekt som även det stoppades av de rödgröna.

Det tog sex år att bygga Ringhals 1, det kommer troligen ta betydligt längre tid denna gång. Under tiden får vi leva med höga elpriser varje vinter. För sossarna är det alltid makten framför allt, även om folket får lida.

Vi glömmer aldrig

Kommande evenemang