Kön är inte en social konstruktion. Det finns ett omfattande vetenskapligt stöd för att det finns tydliga biologiska skillnader, inte bara i könsorganen, utan också i hjärnans uppbyggnad och utveckling. En stor skillnad mellan könen är män och kvinnors intresse för ting kontra människor.

Det finns starka idéströmningar i det svenska samhället som vill göra gällande att om vi bara behandlade flickor och pojkar exakt lika, så skulle de även bete sig likadant. Inget kunde vara mer felaktigt.

Medborgerlig Samling anser att alla ska ha möjlighet att få hitta sina egna vägar i livet, utifrån fallenhet och intresse. Förskolor, skolor och offentliga företrädare ska inte experimentera med barns och ungdomars könsidentitet utan istället lära eleverna att respektera människors olikheter.

Genusvetenskap, intersektionalitet och liknande politiska ideologier har fått negativt inflytande över offentlig verksamhet. Genusteorier och social ingenjörskonst måste ifrågasättas. Vi kan aldrig förvänta oss ett lika utfall för män och kvinnor när det gäller yrkesval, eftersom skillnaderna mellan mäns och kvinnors intressesfärer inte bara beror på social påverkan, utan även till stor del på biologiska faktorer.

Kön är inte en social konstruktion

Kommande evenemang