Medborgerlig Samling tar strid mot de förslag att höja skatten som nu dominerar den politiska debatten. Partiet menar att bristerna i vård, omsorg, skola, rättsväsende och infrastruktur i stället måste lösas genom att styra om statens utgifter till rätt saker. Därför föreslår Medborgerlig Samling en rejäl utgiftsreform mot skatteslöseriet istället för nya och högre skatter.

Sverige har idag det tredje högsta skattetrycket av OECD-länderna, med en skattekvot på 44 procent. Enligt Medborgerlig Samling betalar en vanlig arbetare mer än hälften av sin lön i olika skatter. Trots det redan höga skattetrycket har en rad förslag till skattehöjningar lanserats under senare tid, bland annat ett återinförande av fastighetsskatten, förslag om beskattning av vanliga medborgares Investeringssparkonton, ISK, liksom den redan genomförda plastpåseskatten.

Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling, riktar stark kritik mot Sveriges slöseri med skattemedel:
– Stat, region och kommun spenderar mångmiljardbelopp på bidrag till annat än medborgarnas primära behov. Övertung administration och onödiga myndigheter dränerar statskassan på resurser som i stället borde gå till viktigare saker. Varje år tillkommer nya ”satsningar” på saker som få vill ha.

– Inte en skattekrona till ska gå till vidlyftiga projekt som medborgarna inte efterfrågar, säger Ilan Sadé och påminner om den socialdemokratiske ministern Gustav Möllers ord att ”varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.”

Medborgerlig Samling menar att nya skattehöjningar inte bara är onödiga, de är också skadliga. Enligt Lennart Göransson, marknadspolitisk talesperson, står det svenska näringslivet inför en krävande omställning efter pandemins påfrestningar. Särskilt gäller det småföretagen, som inte på samma sätt fått del av tillfälliga stödåtgärder. Han menar att småföretag och egenregi kommer att få en nyckelroll när det gäller att få fler långtidsarbetslösa i egenförsörjning när stora delar av arbetsmarknaden blir alltmer avancerad. Det som krävs är en lättad ekonomisk börda, inte nya skattehöjningar.

Medborgerlig Samling kommer att driva en bred kampanj inför valet 2022, med sikte på både riksdagen och region- och kommunfullmäktige över hela landet. Kampen mot skatteslöseriet kommer att bli ett av partiets tyngsta krav i den valkampanjen.

Sverige behöver en rejäl utgiftsreform mot det skadliga slöseriet

Kommande evenemang