MEDs partiledare Ilan Sadé skriver tillsammans med Lennart Göranson, marknadspolitisk talesperson, om partiets grundparoller inför valrörelsen 2022 – medborgarmakt och grundtrygghet – som den förändring som Sverige behöver.

Medborgarmakt handlar om rättigheter och om ansvar. Att göra sina val i det privata utan pekpinnar från staten. Att kunna uttrycka sina åsikter utan brännmärkning från politiker, media eller kulturelit. Men också om att göra verklighet av grundlagens ord om att all offentlig makt utgår från folket. Vi vill att medborgarna får makt över partierna, partierna över riksdagen och riksdagen över partikanslierna. Inte det omvända, som nu. Vi vill skärpa möjligheterna att utkräva ansvar av dem som missbrukar den offentliga makten.

Medborgarmakt handlar också om att ge ansvaret tillbaka till civilsamhället för stora områden som staten har gjort till sitt revir. Att den som vill stödja särintressen ska kunna göra det frivilligt, med egna medel, och inte tvingas till det via skattsedeln. Medborgarmakt betyder att bestämma över en större del av den egna inkomsten.

I Medborgerlig Samlings Sverige är medborgarskapet något att vara stolt över, eftersom det har en konkret innebörd och är en del av det kitt som håller samman vårt land.

Grundtrygghet handlar om tryggheten att samhällets viktigaste funktioner fungerar, och fungerar väl. Skola, sjukvård, omsorg, infrastruktur, polis och försvar måste leverera så som medborgarna förväntar sig. Lösningen är inte alltid pengar, d v s ”satsningar” som leder till fortsatta skattehöjningar. I stället måste grundläggande systemfel angripas.

En alltför stor del av statsbudgeten går till det som inte utgör kärnverksamhet. Medborgerlig Samling vill stoppa offentlig finansiering av särintressen som bör vara civilsamhällets ansvar. Vi vill angripa skatteslöseri och bidragskaruseller som inte är ett allmänintresse.

Medborgerlig Samling skapades på grund av övertygelsen att de etablerade partierna och politikerna inte kan lösa de problem som de själva har skapat och utgör en del av.

Läs hela texten här: https://medbloggen.se/…/medborgarmakt-och-grundtrygghet/

Medborgarmakt och grundtrygghet

Kommande evenemang