MEDs skolpolitiska talesperson, Tristan Tempest, kommenterar studien ”En skola i integration – Lärdomar från Örebro kommuns arbete med styrd skolintegration” som följt upp hur det gått för elever som slussats från utsatta områden till andra kommuner, och som visade på att skolresultaten istället sänktes och att integrationen inte ökade.

”Bör skolbarn bussas bort från problem?

Denna politiska fråga kan komma att bli het i nästa års valrörelse, eftersom riksdagspartierna och det svenska folket verkar ha motsatt uppfattning i frågan.

Länge röstade svenskarna för fortsatt socioekonomisk immigration till Sverige, samtidigt som de själva började flytta bort från bostadsområden när andelen utomeuropéer ökade till bara några få procent. Den ökade segregationen vill både rödgröna och borgerliga riksdagspartier motverka genom att bussa elever från hopplösa skolor i särskilt utsatta områden till fungerande skolverksamhet i andra bostadsområden.

Mitt parti, Medborgerlig Samling, är en tydlig röst mot att bussa runt elever, eftersom vi anser att skolans uppgift bör vara maximal kunskapsöverföring, inte att lösa allehanda samhällsproblem. För att Sverige ska fungera även i framtiden måste fungerande skolverksamhet få fortsätta ostörd.

Sveriges skolor har kommit att bli väldigt olika vad gäller elevernas resultat och skötsamhet. Stökiga och omotiverade elever bör inte spridas runt bland elever som vill lära sig, utan istället samlas i skolor som får fokusera på ”ordning, reda, drill, och disciplin”, som det stod anslaget när jag som ung ryckte in till jägarbataljonen i Arvidsjaur. Studiero kommer först, goda studieresultat följer därefter.”

Läs mer om Medborgerlig Samlings skolpolitik: https://www.medborgerligsamling.se/var-politik/skola/

Nej till bussning av stökiga elever

Kommande evenemang