Under den gångna helgen valdes Daniel Sonesson av en enhällig partistämma till ny partiledare för Medborgerlig Samling. Daniel Sonesson efterträder Ilan Sadé som lämnar stafettpinnen vidare efter sju år som partiledare. Helgens partistämma i Järfälla lockade drygt 150 deltagare från hela landet.

MEDs partistämma utgör slutpunkten på cirka ett års arbete med utveckling och uppdatering av MEDs politiska program. Under tre intensiva dagar behandlades 13 sakpolitiska program, 2 interna propositioner och ca 50 motioner. En ny partistyrelse valdes med 11 ledamöter och 4 suppleanter:

Presidium
Daniel Sonesson, partiordförande (nyval)
Mikael Flink, förste vice partiordförande (nyval)
Anna Danieli, andre vice partiordförande (omval)
Övriga ledamöter (i bokstavsordning)
Edward Nordén (omval)
Erik Kärnekull (nyval)
Erik Liungman (omval)
Iréne Dahlby (omval)
Martin Lönnstam (nyval)
Micael Östlund (omval)
Monika Råberg Hellsing (omval)
Staffan Gunnarson (omval)

Suppleanter
Anders Carlius (nyval)
Fredrik Wilkens (nyval)
Håkan Gustafsson (nyval)
Stefan Pettersson (nyval)

Daniel Sonesson ny partiledare i Medborgerlig Samling

Kommande evenemang