Uppsala kommun beslutade 2014 att nå 100 procent ekologiska livsmedelsinköp till offentlig verksamhet 2023. Detta gäller alla verksamheter som finansieras av kommunen, till exempel förskolor, skolor och äldreboenden. Vi tycker att det var ett dåligt beslut.

Det finns ett starkt stöd inom forskningen om att ekologisk mat inte är bättre eller nyttigare än konventionellt producerad mat, men däremot dyrare och mindre klimatsmart. När matpriserna stiger gäller det att spendera skattemedel med omsorg och prioritera kärnverksamheterna.

Liberalerna vill nu pausa det ekologiska inköpsmålet och Miljöpartiet tycker i vanlig ordning att man ska fortsätta spendera pengar på symbolpolitik. Medborgerlig Samling Uppsala vill riva upp beslutet.

100 % ekologiskt i skolan är slöseri med skattemedel

Kommande evenemang