Kostnaden för spårväg i Uppsala kan mycket väl överskrida 10 miljarder kronor, oavsett medfinansiering från staten. Är det väl använda pengar för att få kapacitetsstark kollektivtrafik?

Det tycker inte vi. Spårväg är bullrigt och tungt och grundvattentäkten i Uppsalaåsen riskerar att ta skada av de pålningsarbeten som behöver göras. Dessutom kommer den lergrund som centrum vilar på att bli mycket kostsam att hantera för att få bärighet och i södra Uppsala, i höjd med SLU, ska en ny bro byggas över ett känsligt naturområde.

I Stockholm kostade spårvägen mellan Hamngatan och Djurgården en miljard kronor per kilometer. I Uppsala kan det bli liknande siffror med alla kringkostnader.

Vi ser hellre ett finmaskigare nät av framförallt el- eller biogasbussar. Då får fler invånare tillgång till tätare trafik och alternativa färdvägar. Driften må vara dyrare, men det är flexiblare än spårväg och slutkostnaderna kommer att vara ojämförligt mycket lägre. Likaså går teknikutvecklingen framåt och snart kommer självkörande fordon att ta över även i kollektiv stadstrafik.

Ingen spårväg i Uppsala

Kommande evenemang